DELA

Landskapsutlåtande om kärnbränsleförvaring

Åland riskerar att få två slutförvaringsanläggningar för använt kärnbränsle inom nära avstånd i och med Olkiluoto och Forsmark.
Landskapsregeringen motsätter sig den utvecklingen.
Det svarar social- och miljöminister Carina Aaltonen (S) på arbets- och näringsministeriets begäran om utlåtande om byggnadstillstånd för en inkapslings- och slutförvarsanläggning på Olkiluoto för slutförvaring av använt kärnbränsle.
Bakom ansökan står aktiebolaget Posiva.
Landskapsregeringen anser att ”det är av yttersta vikt att ett tillräckligt säkert och hållbart sätt väljs för slutförvar av använt kärnbränsle. Ansvaret får inte föras över på kommande generationer.”
Ministern vill veta om avfallet ska transporteras sjövägen till den planerade slutförvarsanläggningen:
– Mot bakgrund av Östersjöns känsliga marina miljö ifrågasätter landskapsregeringen om sjötransporter av kärnavfall över huvudtaget är lämpligt. (pd)