DELA

Landskapsstöd till riksdagsman

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström får 5 667 euro i understöd av landskapsregeringen för perioden 1 januari till 30 april i år.

– Understödet ska användas till sådana utgifter som orsakas av riksdagsledamotens verksamhet och för hyreskostnader som hänför sig till riksdagsledamotens arbetsrum på Åland, sägs i beslutet. (ms)