DELA

Landskapsstöd för viltvård i Vårdö

Landskapsregeringen beviljar Vårdö jaktvårdsförening Paf-medel för ett viltvårdsprojekt.

Föreningen ska med hjälp av viltkameror uppskatta beståndet av mink och mårdhund för att säkra skär för markhäckande fåglar. Projektet beräknas kosta drygt 4 200 euro. Landskapet står för hälften av kostnaderna.

Också Föglö jaktvårdförening har fått stöd för att kartlägga och avlägsna så kallade invasiva arter från häckningsskär. När en viltkamera rapporterar om mårdhunds- eller minkobeservationer ska jägare kunna avlägsna dem.

I Föglö har fem viltkameror och tjugo slagfällor för mink placerats ut. (pd)