DELA

Landskapsrevisorer återvaldes

LAGTINGET. I går valdes landskapsrevisorer för finansåret 2011. Endast en kandidatlista hade inlämnats från lagtingets gruppledare.
Till ordinarie landskapsrevisorer utsågs Tuula Mattsson, Sven-Anders Danielsson, Eva Törnroos och Runa-Lisa Jansson. Ersättare blir Anthonio Salminen och Erik Schütten.
Revisorernas uppgift är att – för lagtingets räkning – övervaka hur landskapet hushåller med sina resurser, hur lagtingets beslut verkställs och att landskapsförvaltningen sköts enligt lagen.
Senast den 31 augusti varje år avger landskapsrevisorerna en berättelse över sin granskning. (ak)