DELA

Landskapsregeringen svarar om Ahlsell

Om ett bolag kan få en fortlöpande näringsrätt enbart på grund av att det fusioneras med ett bolag som tidigare beviljats fortlöpande näringsrätt innebär det en urholkning av näringsrätten. Det menar landskapsregeringen i sitt svar till Högsta förvaltningsdomstolen i den långdragna tvisten om Ahlsellkoncernens avslagna ansökan om permanent näringsrätt.
Företaget yrkar på att landskapsregeringens beslut upphävs och att domstolen, om det anses nödvändigt, begär ett förhandsavgörande av EU-domstolen. (aks)