DELA

Landskapsregeringen lämnar yttrande om tidsskillnad

Ändra gärna till permanent sommartid, men ta hänsyn till Ålands geografiska läge och utöka inte tidsskillnaden mellan de nordiska länderna. Det är slutsatsen i landskapsregeringens utlåtande till Finlands riksdags kommunikationsutskott.

Landskapsregeringen föreslår också en gemensam tidszon för Östersjöområdet och hänvisar till Ålandsöverenskommelsen där Åland ska garanteras bevarandet av svenska språket och sin kultur. En ökad tidsskillnad mellan Åland och Sverige skulle avsevärt försvåra upprätthållandet av dessa garantier, skriver man vidare.

Landskapet har begärt in och tagit del av synpunkter från Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland samt Rederierna i Finland. Utlåtandet är skrivet med anledning av EU-förslaget från 2018 om att avskaffa säsongsbaserade tidsomställningar i unionen.

Utlåtandet är underskrivet av vice lantrådet Harry Jansson (C). (ck)