DELA

Landskapsregeringen fick rätt i Hfd

Högsta förvaltningsdomstolen (Hfd) anser att landskapsregeringen gjorde rätt när de avslog företaget koncernbolaget Ahlsells ansökan om permanent näringsrätt.
År 2010 besvärade sig Ahlsell mot landskapsregeringens beslut att avslå företagets ansökan om permanent näringsrätt. Företaget hade funnits på Åland sedan den 2007 då man övertog Ålands elcenter i Jomala. Då bildades dotterbolaget Ahlsell Åland Ab som har näringsrätt på Åland.
När Ahlsell planerade att fusionera Ahlsell Åland med moderbolaget ville man ha permanent näringsrätt i landskapet. Det sade landskapsregeringen nej till eftersom kraven för näringsrätt inte uppfylldes. Minst två tredjedelar av styrelsens medlemmar ska ha hembygdsrätt och bolagets hemort ska vara Åland.
Ahlsell besvärade sig till Högsta förvaltningsdomstolen och hänvisade bland annat till ett tidigare beslut 1993 då elgrossisten Onninen Oy fick näringsrätt på Åland utan att bilda ett åländskt dotterbolag. Enligt landskapsregeringen kan man inte jämföra näringsrättsbeslut som är fattade före det så kallade Ålandsprotokollet som trädde i kraft i och med EU-inträdet år 1994.
Men Hfd ansåg att landskapsregeringen hade brister i sina motiveringar och skickade tillbaka ärendet för ny behandling. Landskapsregeringen gav på nytt avslag till Ahlsell och frågan tog ytterligare en runda i Hfd.
Den här gången hade landskapsregeringen motiverat sitt beslut tillräckligt för att Hfd skulle ta ställning i sakfrågan. Hfd slog fast att landskapsregeringen inte gjorde fel när de avslog Ahlsells ansökan. (ar)