DELA

Landskapsregeringen begär analys om självstyrelsen

Landskapsregeringen har beslutat att köpa in en juridisk analys av professor Martin Scheinin gällande Ålands rättsliga ställning under undantagsförhållanden. Man vill också få konkreta förslag på ändringar i självstyrelselagen. Tjänsten ska kosta högst 10 000 euro och anlysen ska vara klar senast i september.

– Att vi begär förslag på ändringar i självstyrelselagen betyder inte att några ändringar kommer att ske. Men vi vill ha bättre grepp om Ålands ställning under undantagstillstånd, säger kansliminister Harry Jansson (C).

– I samband med att Finland gick in för undantagstillstånd uppstod en situation där också självstyrelsen sattes på undantag, därför vill vi ha en extern analys av hela rättsliga situationen. Det värsta är när det finns osäkerhet om vad som gäller, säger Jansson. (pp)