DELA

Landskapslån till Grelsby sjukhus

Landskapsregeringen har beviljat ett hyresbostadslån om 550.000 euro till Fastighets ab Björkgården för anskaffning och ombyggnad av fastigheter vid Grelsby sjukhus. Dessutom beviljas ett räntestöd på ett banklån om högst 640.000 euro.
Tomas Sundberg köpte Grelsbyområdet i september och planerar att bygga lägenheter i det tidigare sjukhuset samt bryta ut bostadstomter från det 7,5 hektar stora området. (aks)