DELA

Landskapsläkaren med i EU-kommitté

Landskapsregeringen har tillsatt två nya tjänstemän som representanter i statsrådets kommittéer för EU-ärenden. Bland annat har landskapsläkare Knut Lönnroth tillsatts som representant i kommittén som rör medicinska frågor och rättssakkunnig Max Andersson i kommittén som hanterar juridiska spörsmål.

Kommittéerna instiftades redan vid EU-inträdet och de åländska representanterna består av sakkunniga tjänstemän som bevakar Ålands intressen under de nationella beredningarna av EU-frågor.

– Det handlar helt enkelt om att vi i tid ska få koll på Finlands position och att Ålands synpunkter tas med i processen. Det är viktigt att vi bevakar våra egna intressen och håller ett öga på vad som händer, säger kansliminister och vicelantråd Harry Jansson (C). (ck)