DELA

Landskapsläkaren i utbyte på Grönland

Landskapsläkare Axel Hansson arbetar i höst och vinter sex månader som medicinsk administratör på Grönland inom ramen för nordiskt tjänstemannautbyte. Efter det kommer han att under ytterligare sex månader jobba kliniskt för att inte tappa bort den delen av sin medicinska yrkeskunskap bland allt det pappersarbete som landskapsläkartjänsten innebär.
Landskapsregeringen lediganslår nu en tjänst som vikarierande landskapsläkare från och med den 15 oktober i år till den 14 oktober nästa år.
– Vi hoppas att någon nappar på det eftersom det är ett ettårsvikariat, säger social- och miljöminister Carina Aaltonen (S). (tt-s)