DELA

Landskapsbidrag för viltvård

Landskapsregeringen har delat ut bidrag för viltvård.

Inom ramen för åtgärdsplanen för ejderstamen på Åland gavs bidrag till följande jaktvårdsföreningar:

Kökar 2.776,80 euro.

Lemland 1.550,72.

Hammarland 1.572,72.

Jomala 914,00.

Dessutom får Lemlands jaktvårdsförenings anhållan om 7 000 euro i tilläggsbidrag för förbättring av skyddsvallar. (ms)