DELA

Landskapsarkivarie från tullverket

Bland sju sökande har landskapsregeringen utsett fil. mag. Åke Söderlund till ny landskapsarkivarie vid Ålands landskapsarkiv. I ett pressutskick berättas att Söderlund studerat vid Åbo akademi och han har nordisk historia som huvudämne för sin examen.
– Han har även avlagt politices kandidatexamen med informationsförvaltning som huvudämne. Dessutom innehar han arkivvårdsexamen och har även avlagt samtliga skriftliga förhör för högre arkivexamen, säger byråchef Jan Ole Lönnblad.
Sedan fem år tillbaka arbetar Åke Söderlund i Helsingfors där han är ansvarig för tullverkets arkivfunktion. Han tillträder sin tjänst på Åland 4 april. (mt)