DELA

Landskapsandelar nu fastslagna

Landskapsregeringen har fattat beslut om landskapsandelarna för i år. Samtidigt har storleken på utjämningen för 2019 och 2020 mellan det gamla och det nya landskapsandelssystemet slagits fast, i ett enskilt ärende av finansminister Mats Perämaa (Lib).

Utjämningen är till för att dämpa effekterna av systembytet för de enskilda kommunerna. 2021 fungerar det nya systemet fullt ut.

Det nya landskapsandelssystemet implementerades under 2018. Samma år upptäcktes en tvetydighet i lagstiftningen, som orsakade att regeringen självmant gjorde en rättelse för 2018 i en av tilläggsbudgeterna.

Nu har lagen ändrats, så som det var tänkt från början, så att den är entydig. Lagändringen påverkade utjämningen varför ett nytt beslut fattats. (eh)