DELA

Landskapet vill skydda våtmark i Hellesby

Kärrknipprot, klubbstarr och ängsstarr är några av de sällsynta arter som förekommer i en del av Karlträsk i Hellesby by i Hammarland, ett område som landskapsregeringen vill skydda. Området omfattar cirka tre hektar och innefattar bland annat livsmiljötypen västlig taiga samt ”rikkärr, orkidérik lokal”.

Landskapsregeringen har tagit fram ett förslag till avtal med markägaren om intrångsersättning, enligt vilket markägaren förbinder sig att inte vidta åtgärder som påverkar områdets naturvårdsvärden negativt.

Landskapsregeringen ska å sin sida ansvara för den allmänna tillsynen och skötseln av området. (ss)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp