DELA

Landskapet vill skydda gamla bodar

Landskapsregeringen väckte initiativ om att byggnadsskydda ett härbre och en parbod vid Ålands folkhögskola. Byggnaderna tillhör fastigheten Utsikten i Finström Strömsvik.
De timrade byggnaderna är från 1700-talet och ses som kulturhistoriskt värdefulla. De härstammar ursprungligen från Södergårds i Finström Torrbolstad men har bevarats sedan 1930-talet vid Ålands folkhögskola.
Efter att marken som bodarna står på bytte ägare överlät landskapet på anhållan bodarna till den privata markägare på vars fastighet de numera står.
– Bodarna är så pass intressanta att det är viktigt att bevara dem, säger överantikvarie Elisabeth Palamarz vid landskapets museibyrå.
Om man skyddar en byggnad enligt lagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse lägger man också in bestämmelser vad skyddet innebär och vad det är man vill skydda. Byggnadsskydd är ett starkare skydd än k-märkning säger Palamarz och k-märkning gör man endast inom planerade områden.
Landskapsregeringen ska nu höra Finströms kommun och bodägarna gällande framställningen (ns)