DELA

Landskapet vill köra reservfärja till Töftö

Att sätta in den mindre reservfärjan på Töftölinjen när det är litet trafik skulle kunna sänka landskapets bunkerkostnader med cirka 10.000 euro per år.
Nu vill landskapsregeringen veta vad Vårdö kommun tycker om ett sådant förslag.
Det sparförslag för linfärjorna som landskapsregeringen bordlade i somras godkändes nyligen med en del ändringar.
Regeringen skall också be de kommuner som berörs av eventuella ändringar i trafiken på Simskäla, Seglinge och Embarsund om deras åsikter.
De brev som landskapet skickar ut utgår från det ursprungliga förslaget om lunchpauser och begränsade turer nattetid. (pd)