DELA

Landskapet vill köpa fyndrikt område

Landskapsregeringen har fått erbjudande om att köpa fastigheten Berghäll i Jomala Jettböle där det finns ett mindre torp och två uthus. Området är en del av det osedvanligt rika Jettböle stenåldersboplats.
Landskapet äger redan två fastigheter i området som man köpt i syfte att skydda fornlämningarna. Det blir dessutom billigare att köpa området än att gräva ut det och ta tillvara på fynden.
Planerna för vad man ska göra med huset är inte klara.
– Huset är beboeligt om man har måttliga krav, säger utbildnings- och kulturminister Britt Lundberg (C).
För ändamålet anhåller man om tilläggsanslag på 60.000 euro. (ns)