DELA

Landskapet vill ha hjälp med blåtungesprutor

I höst inleds troligen en förebyggande vaccination mot djursjukdomen blåtunga. Inför vaccinationskampanjen bygger landskapet upp ett samarbete med livsmedelsverket Evira i riket.
Det finns en åländsk vaccineringsplan för hur tamboskap som får, kor och getter ska gå till. 20.000 djur på Åland berörs. Landskapsregeringen ha begärt assistens av riksmyndigheterna för beredskap och bekämpning. Vaccinationsteamen på Åland uppskattas bestå av tre personer, varav en veterinär.
Assisterande personal är tillgänglig från Ålands naturbruksskola, totalt handlar det om 17 lantbruksavbytare.
I ett brev till Evira skriver landskapet att man hoppas på ett möte redan inom augusti månad. (ak)