DELA

Landskapet vidhåller stöd till Svinryggen

Landskapets beslut om att stöda en biogasanläggning i Svinryggen deponi Ab:s regi överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen av Ålbiocom, tidigare Ålandskomposten. Tvisten har nu kommit så långt att landskapet har gett ett nytt utlåtande till domstolen. Landskapet vidhåller sin tidigare ställning, bland annat att det var rätt att ge investeringsstöd till anläggningen.

I det nya utlåtandet påpekar man att Ålbiocom tolkat reglerna fel gällande vilka parametrar och krav som ska gälla för att processa matavfall. (eh)