DELA

Landskapet trycker på för ombyggnad i Möckelökorsning

Landskapsregeringen ber Jomala kommun skynda på med en ändring av en delgeneralplan för Möckelö.

Landskapet vill bygga om Möckelövägens norra anslutning till Hammarlandsvägen. Trafiken på väganslutningen har ökat i takt med den ökade bebyggelsen och inflyttningen, och den lär öka mer när ett nytt daghem öppnas i området.

Men med den nuvarande delgeneralplanen för området är en ombyggnad av väganslutningen inte möjlig. Därför ber landskapet Jomala kommun att ”så snart som möjligt starta upp en planläggningsprocess där trafiklösningarna till området har högsta prioritet.” (pd)