DELA

Landskapet trycker på för flyktingmottagning

Åland är redo att ta emot flyktingar från Syrien men det finns oklarheter kring regelverket som måste redas ut först.
Lantrådet Camilla Gunell (S) och kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) vill ha ett snabbt svar från arbets- och näringsministeriet.
En landskapslag om integrationsfrämjande trädde i kraft vid årsskiftet. Men den gäller inte flyktingmottagning eftersom landskapet inte har lagstiftningsbehörighet gällande utlänningslagstiftning. Rikets utlänningslagstiftning och delar av lagen om främjande av integration gäller också på Åland.
En överenskommelse om att ta emot en del av Finlands flyktingkvot och ersättningen för den bör ske i direkt kontakt mellan den ämbetsverket (Närings-, trafik- och miljöcentralen) och åländska kommuner.
Åland hör inte till något av ämbetsverkets områden. När den frågan är löst är vi ett steg närmare åländsk flyktingmottagning, skriver lantrådet och kansliministern. (pd)