DELA

Landskapet svarar om stöd till industrihus

Landskapsregeringen har gett ett utlåtande till Högsta förvaltingsdomstolen med anledning av ett klagomål från bolaget Dalbo affärsfastigheter om otillåtet stöd till Ålands industrihus.
I landskapets svar upprepar man den information som redan gått till EU-kommissionen i samma ärende, säger landskapets näringschef Linnéa Johansson. När kommissionen avger sitt beslut i ärendet är ännu inte klart..
– Vi hoppas på besked före sommaren.
Högsta förvaltningsdomstolen ställde också en fråga med anledning av att Dalbo affärsfastigheter yrkat på att staden skall erlägga bolagets rättegångskostnader.
– Frågan gäller Mariehamns stad, så vi hänvisade till Mariehamn, säger Linnéa Johansson. (pd)