DELA

Landskapet står fast vid bidragsbeslut

Det finns ingen laga grund att upphäva ett beslut om bidrag till Företagarna på Åland för projektet AXport som landskapsregeringen tog för ett år sedan.
Det skriver landskapsregeringen i ett svar efter att Företagarna på Åland besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen.
Företagarna på Åland kräver att landskapet betalar återstoden av ett beviljat stöd på 3 180 euro plus ersättning för tilläggsarbete om 800 euro och rättegångskostnader.
Stödet gäller projektet AXport där landskapsregeringen hade beviljat en finansiering på 80 procent, högst 220 000, för stödberättigade kostnader.
Landskapsregeringen strök delar av kostnaderna i en delredovisning med motiveringen att de inte uppfyllde villkoret om kostnadseffektivitet.
Totalt godkändes 18 475 euro av redovisade kostnader på 22 462 euro.
AXport ska hjälpa åländska företagare övervinna hinder vid produktutveckling, finansiering och internationalisering. Landskapsstödet beviljas inom ramen för EUs regionala utvecklingsfond ERUF. (pd)