DELA

Landskapet söker om Alfrida-bidrag

5 miljoner euro maximalt ansöker Ålands landskapsregering om i särskilt bidrag av Finland för att täcka de kostnader som uppkom till följd av stormen Alfrida.

I enlighet med självstyrelselagen ska landskapet beviljas bidrag av statsmedel för täckande av sådana kostnader som bland annat föranleds av naturkatastrof eller någon annan därmed jämförbar händelse, om inte landskapet skäligen bör bära kostnaden.

”Landskapsregeringen konstaterar att stormen Alfrida var och ska klassificeras som en i självstyrelselagen avsedd naturkatastrof på grund av omfattningen av de skador som uppkom över hela Åland”, skriver man i ansökan daterad den 17 december. (hh)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp