DELA

Landskapet säljer virke

Nu ska landskapet sälja leveransvirke från sina egna skogar i Bomarsund, Berg, Kastelhom samt Vestergård och begär in anbud.
Virket består mest av barrträd och leveranspartierna kan säljas som helheter eller delas mellan flera köpare. (ns)