DELA

Landskapet säger nej till stenpark i Åva

Landskapsregeringen beslöt i går att avslå Baggholma Kulturförenings och Brändö kommuns anhållan om att få anlägga en stenpark på landskapets täktområde vid Åva i Brändö kommun.
– Brändö kommun anser inte att placeringen är optimal varken med tanke på besökare eller befintligt närliggande reningsverk, står det i beslutet.
Dessutom är täktens återställande ännu inte färdigställd.
Åva stenpark är tänkt att visa Brändös geologiska utveckling genom en utställning av stora klippblock. Brändö kommun har redan tidigare uttryckt tvekan inför val av plats. (aks)