DELA

Landskapet redo köpa industrihus-aktier

De 400.000 euro som landskapet vikt i tilläggsbudgeten för att köpa aktierna i Norra Ålands industrihus räcker inte till för alla aktier.
Ålands fastighetskonsult som värderat bolagets fastigheter kommer fram till att marknadsvärdet är 56.000 euro större än tillgångarna i bokslutet för 2012 som aktievärderingen ska baseras på.
Landskapsregeringens erbjudande är att betala 207,93 per aktie. Erbjudandet riktas till Finström (1.098 av 1.217 aktier), Saltvik (556 av 616 aktier), Sund (131 av 145 aktier), Geta (90 av 100 aktier) och Vårdö (47 av 52 aktier). Landskapet köper också den enda aktie som Företagarna på Åland har i Norra Ålands industrihus. (pd)