DELA

Landskapet mot ÅHS om chefslön

Landskapsregeringen vidhåller att beslutet om höjning av lönen för förvaltningschefen måste upphävas.
I ett genmäle till Högsta domstolen upprepar man sin motivering att styrelsen för ÅHS inte hade rätt att fatta ett sådant beslut och att det därför inte kan få vara i kraft.
Landskapsregeringen har fått yttra sig med anledning av ÅHS-styrelsens åsikt att det inte finns anledning att ogiltigförklara beslutet om lönen.
Enda möjligheten att upphäva beslutet om löneförhöjningen är att HFD återbryter beslutet, eftersom det hann få laga kraft innan det uppdagades att beslutet var felaktigt.
Förvaltningschefen återgick efter en kort tid till sin tidigare lägre lön, men landskapsregeringen kom till att den högre lönen måste betalas ut tills beslutet är upphävt. (ht)