DELA

Landskapet godkänner sjömäns kollektivavtal

Landskapsregeringen har godkänt det kollektivavtal som gjorts med Finlands sjömansunion FS-U. Avtalet innebär en löneförhöjning för fackets medlemmar med 0,7 procent.
– Lönen är i enlighet med vad som beslutades med motsvarande arbetsgivare på fastlandet, säger avtalschef Sara Karlman vid avtals- och pensionsbyrån.
Samtliga ledamöter röstade för. (cl)