DELA

Landskapet godkänner läkares flyttkostnader

Landskapsregeringen godkänner att en överläkare som anställts vid ÅHS får 1.500 euro i ersättning för kostnader i samband med flytten till Åland.
ÅHS ledning borde ha begärt tillstånd för det i förväg. Men läkaren hade fått uppfattningen att flyttkostnaderna skulle ersättas av den blivande arbetsgivaren, och det kan ha bidragit till att han tog jobbet. Och det är så tungt vägande skäl att landskapsregeringen godkänner ersättningen – som är beskattningsbar. (pd)