DELA

Landskapet går med i sälprojekt

Ålands landskapsregering blir samarbetspartner med Vilt- och fiskerforskningsinstutet i ett Interreg IV-projekt som handlar om Östersjöns sälar. Ecoseal är ett samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige och undersöker sälars inverkan på det marina ekosystemet, fiskbestånden och fisket samt bifångstens och jaktens inverkan på sälpopulationen.
Resultaten används bland annat för att lösa problemet mellan sälar och fisket.
Landskapsregeringen deltar i styrgruppens arbete och står för kontakter till åländska myndigheter och fiskare. Några resurser på att delta i fältarbetet har man inte. (mt)