DELA

Landskapet går emot Ansgar

Landskapsregeringen bestrider Ansgars yrkande om ersätttning för rättegångskostnader. Det är i stället att Ansgar som borde ersätta landskapsregeringens rättegångskostnader med 8 968 euro. Det är kontentan i ett utlåtande från landskapsregeringen till marknadsdomstolen. Ärendet gäller skärgårdsrederiet Ansgar Ab:s besvär i april över landskapets beslut att anta Sundqvist Investments anbud för trafiken på Enklingelinjen.

Landskapsregeringen skriver vidare att om marknadsdomstolen bedömer att Ansgar till fullo ska vinna ärendet vore ett belopp om 11 000 euro skäligt, med motiveringen att Ansgar tagit med ovidkommande poster i sin beräkning över sina rättegångskostnader. Utlåtandet är undertecknat av infrastrukturminister Christian Wikström och upphandlare Sten Schauman.

Hangöbaserade Sundqvist Investments har bedrivit trafik på Enklingelinjen sen den 1 oktober, på basen av ett temporärt avtal under tiden som ärendet behandlas i marknadsdomstolen. (ss)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp