DELA

Landskapet förbjuder ekomarknadsföring

När man bereder eller ompaketerar en ekologisk produkt behöver den som gör det vara med i systemet för ekologisk certifiering för att man ska kunna säkra spårbarheten hela vägen. På grund av att man uppdagat en brist i spårbarhet har landskapet kontaktat två köttproducenter och uppmanat dem att ansluta sig till systemet. Uppmaningen gjordes två gånger.

– Men ingen ansökan om anslutning till ekologiska registret kom in innan tidsfristen gick ut och då var vi tvungna att fatta beslut om förbud, säger Tina Danielsson på landskapet.

Förbudet gäller marknadsföring av berett och ompaketerat kött som ekologiskt. Samma dag som beslutet togs fick man in en ansökan från ett av företagen. (hh)