DELA

Landskapet finansierar papperslösas skolgång

Alla barn har rätt till skolgång enligt art 28 i barnkonventionen och kan därför inte nekas undervisning även om de inte är skrivna i kommunen. Det konstaterar regeringen som svar till Södra Ålands högstadiedistrikt som har kommit in med en förfrågan gällande papperslösa elever som vistas i landskapet.

Landskapet kommer delvis godkänna Södra Ålands högstadiedistrikts begäran om ersättning för de kostnader som uppkommit för medlemskommunerna i distriktet. Regeringen besluter därtill att se över lagstiftningen för utbetalning av landskapsandelar till papperslösa elever i samband med att lag om landskapsandelar ska ses över gällande den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola.