DELA

Landskapet fick nätverk mot prostitution

Kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) har tillsatt ett myndighetsnätverk mot prostitution och människohandel.
Ordförande är Vivan Nikula som är landskapets chef för jämställdhetsfrågor.
Övriga medlemmar är fältaren Annika Humell, kommissarie Olof Lindqvist, Tallbackens föreståndare Stig Orre, Annette Rask, sjuksköterska på ÅHS, och Jyrki Sydänoja, chef på Ålands sjöbevakningsstation.
Medlemmarna ska arbeta för effektiv samverkan mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och frivilligorganisationer, säger Vivan Nikula.
Ett mål är att sprida kunskap om hur man identifierar offer och förövare.
Gruppen ingår i det svenska nätverket mot prostitution och människohandel. Nätverkets nationella samordnare Patrik Cederlöf är inbjuden till det första mötet. (pd)