DELA

Landskapet får flera fastigheter

Luftfartsmyndigheten Finavia överlåter fast egendom i Jomala till landskapsregeringen.

Det handlar om fastigheten Sektorn som bland annat innehåller andelar i samfällda områden och om tre outbrutna områden på sammanlagt 3,17 hektar ur fastigheten Flygplats. På den senare fastigheten finns radhus, tvättstuga, bastu, garage,jordkällare, parhus och sommarstuga som har använts av Finavia.

Enligt generalplanen är två områden avsedda för bostäder och ett för skyddsgrönområde. (tt-s)