DELA

Landskapet besvarade brev om vrakchampagnen

I juli skickade dykaren och juridikstudenten Ville Peltokorpi ett brev med frågor till landskapsregeringen gällande hanteringen av champagneflaskorna som bärgades ur den så kallade champagnegaleasen sommaren 2010.
I sitt brev begärde Peltokorpi ut olika handlingar, bland annat ville han ha en lista över samtliga kostnader landskapet betalat med anledning av vrakchampagnen. Landskapet har nu besvarat Peltokorpis brev och man har skickat de flesta av de efterfrågade handlingarna till honom.
Det man inte skickat är efterfrågade kontrakt med auktionsförrättarna Acker, Merral & Condit och Artcurial eftersom kontrakten innehåller affärshemligheter.
Peltokorpi har tidigare JK-anmält Ålands landskapsregering då han anser att regeringens hantering av vrakchampagnen är ett brott mot fornminneslagen. (ml)