DELA

Landskapet avvisar yrkande om fornlämning

Landskapsregeringen skriver i ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen att de yrkanden som ägaren till fastigheten Uppgård i Långbergsöda lämnat in är grundlösa. Schismen har pågått i flera år.

Ägaren vill kunna rubba fornlämningen, för att bland annat underhålla byggnader, anlägga trädgårdsodlingar och uppföra nya byggnader och en rondell.

Landskapsregeringen skriver att rubbning inte kan bifallas då fastighetsägaren kan styra sin markanvändning så att fornlämningen inte behöver beröras, och att landskapsregeringens beslut i ärendet uppfyller förvaltningslagens krav.

Yttrandet är daterat den 10 oktober och undertecknat av minister Tony Asumaa (Lib) och Jonas Karlsson, vikarierande enhetschef på kulturbyrån. (ss)