DELA

Landskapet avslog tv-licensansökan

Landskapsregeringen återbetalar inte tv-licenspengar till en person som flyttat till ett äldreboende.