DELA

Landskapet avslår ansökan om Getafastighet

Landskapsregeringen avslår andelslaget Radéakydas ansökan om att få äga en fastighet i Geta Olofsnäs.
Andelslaget grundades i år. Verksamhetsområdet är främjande av inre och yttre välmående bland annat genom konsultation, seminarier, kurser och retreat-tillställningar. Fastigheten skulle användas som fast bostad för andelslagets medlemmar.
När andelslaget grundades hade två av medlemmarna hembygdsrätt. En av dem har senare avgått och då uppfylls inte kravet att två tredjedelar av bolagsmännen ska ha hembygdsrätt.
Geta kommunstyrelse förordade att ansökan inte skulle beviljas. (pd)