DELA

Landshövdingen ny RK-ordförande

Landshövding Peter Lindbäck har tagit över ordförandeklubban efter Röda Korset Ålands mångårige ordförande Birger Sandell.
Jan Lindholm, Jomala, blev ny viceordförande efter företrädaren Christina Jansson, Hammarland, som nu fortsätter som styrelsemedlem.
Övriga nya medlemmar är Torbjörn Sjöblad, Föglö, Dorita Lindholm, Sund, Eivor Söderlund, Kumlinge, och Bror Lundberg, Saltvik. Ny ungdomsmedlem är Elin Öhberg.
Styrelsemedlemmarna som fortsätter till 2011 är Samuel Miiros, Charlotte Mattsson, Brita Erlandsson, Veronika Snellman och Carolina Sandell.
Röda korsets årsmöte hölls i Lemland Valborg. (cl)