DELA

Landshövding Lindbäck sade inte så

Landshövding Peter Lindbäck blev felciterad i referatet från Ålands mångkulturella förenings språkdebatt på torsdagskvällen.
– Problemet är ingalunda de svenskspråkiga på Åland som inte kan finska. Det skulle vara absurt att som landshövding på Åland föra fram någonting sådant. Problemet är inte heller de finskspråkiga. Vad det handlar om är att de som inte kan finska stöter på problem i olika sammanhang. De upplever att de har svårt att få jobb, de har svårt att kommunicera med olika branschorganisationer och liknande. Det är problemet, säger Lindbäck. (ht)