DELA

Lånar inte under 2018

Landskapsregeringen har i dag inga finansieringslån och räknar med att inte heller ta lån i år. Målet är att lån bara ska täcka eventuella underskott i budgeten, inte driften.

Däremot öppnar regeringen för möjligheten att ingå avtal med kreditinstitut för att vid behov få kortfristig finansiering om kassamedlen det kräver. Det framgår i den finansierings- och placeringsplan för 2018 som nu har antagits.

Avkastningen på placeringarna uppskattas i år till 40 000 euro och att man räknar med att likviditeten sjunker med cirka 22 miljoner. (tt-s)