DELA

”Lämna bilen hemma”

Trafikstörningar på Föglölinjen kommer äga rum 18 september till 2 oktober då m/s Skarven är på översyn. Färjan kommer under tiden att ersättas med m/s Knipan som har mindre lastkapacitet och kommer således inte kunna rymma alla fordon som vanligtvis färdas med linjen. Landskapsregeringen uppmanar därför resenärerna att lämna bilen. Störningarna beräknas vara som störst mitt på dagen. (fb)