DELA

Läkare misstänks för olovligheter

En privatläkare har i november och december i fjol utövat sitt yrke trots att myndigheterna begränsat hans rättigheter. Läkaren har också, utan rätt till det, skrivit ut både recept och gett medicinska utlåtanden.
Polisen, som har utrett ärendet som bedrägeri och olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården, har nu sänt fallet vidare till åklagaren för åtalsprövning. (tt-s)