DELA

Läkare kan tvingas lämna uppdrag

Landskapsläkaren Birger Sandell är en av dem som påverkas av landskapets nya praxis för bisysslor.
Han kan nu bli tvungen att sluta arbeta som förtroendeläkare vid Fpa.
Sedan början av 80-talet har landskapsläkaren Birger Sandell jobbat för Folkpensionsanstalten, Fpa, två timmar i veckan. Arbetet innebär att han ger läkarutlåtanden till ansökningar som kommer in till den statliga myndigheten.
– Jag har blivit ombedd att ställa upp och Fpa har varit en god utsiktsplats för vad som händer inom socialmedicinen i Finland.
Som Nya Åland skrev i går har landskapsregeringen beslutat att anställda inom centralförvaltningen inte får ägna sig åt bisysslor under ordinarie arbetstid med bibehållen lön i huvudtjänsten.
– Jag kanske hoppar av mitt uppdrag, men det kan bli svårt att hitta en ny läkare. Ersättaren måste genomgå en tids utbildning, säger Birger Sandell.
Kan du inte sköta bisysslan på din fritid?
– Jag har ingen bestämd arbetstid, utan jag ska sköta ett jobb här på sjukhuset. Hinner jag inte med det så får jag göra det på övertid, utan ersättning.
Vad tycker du om landskapsregeringens beslut?
– Jag springer inte i luften av glädje. Jag förstår principbeslutet, men det kan ställa till med praktiska svårigheter. (as)