DELA

Läkare får högre lön

ÅHS har problem med att rekrytera läkare till hälsocentralerna, av 13 ordinarie läkartjänster är bara fyra tillsatta.

Nu finns det möjlighet att tillfälligt anställa en specialistläkare i allmänmedicin från Sverige för kortare återkommande perioder men bara under förutsättning att ÅHS betalar en lön som motsvarar den svenska nivån, det vill säga 2 193 euro i veckan.

Det går bra, anser regeringen, som har gett ÅHS rätt att avvika från tjänstekollektivavtalet fram till den 17 september. (tt-s).