DELA

Lagtingsinformatör utsågs bland 69 sökande

Lagtingets kanslikommission har bland 69 sökande valt att anställa politices magister Mia Lindholm som informationsassistent. Tjänsten är ny och Lindholms anställning inleds den 15 augusti då den nya lagtingsreceptionen beräknas vara klar.
– Mia Lindholm har bott på Åland i tio år, men är ursprungligen från Vasa, berättar lagtingsdirektör Susanne Eriksson.
Lindholm har jobbat som lärare och skolföreståndare på Sottunga.
Till den nya tjänsten hör att skriva ut det stenografiska protokollet, att bemanna informationsdisken i lagtinget, viss guidning av grupper och annan informationsverksamhet. (ns)