DELA

Lagtingsdebatt sänds direkt i Åland24

På måndag hålls en allmänpolitisk debatt i lagtinget. Med början klockan 13 får lagtingsledamöterna ta upp vilket ämne som helst till diskussion. Taltiderna är strängt ransonerade.
Gruppanföranden, som oftast hålls av gruppordföranden, får pågå i sju minuter, repliker högst en minut. Övriga anförandet får ta högst tre minuter.
De två första timmarna direktsänds av Åland24.